TRAŽI DALJE:
STRUKE:

nonsense verse

nonsense verse [nɔ'nsəns və:s] (engl.: besmisleni stih), stihovana dosjetka koja se koristi besmislicom, ali koja je samo prividno besmislena. Nonsense verse ne počiva na humoru, ironiji ili sarkazmu, nego na neočekivanom, paradoksalnom i apsurdnom povezivanju riječi, uz poigravanje njihovim znakom i smislom. Takvi se stihovi susreću u dječjim pjesmicama i uspavankama te u pjesmama futurista, dadaista i nadrealista. Nonsense verse je bio osobito popularan na području engleskog jezika (E. Lear, Knjiga besmislica, 1845; L. Carroll, Lov na Snarka, 1876).

Citiranje:
nonsense verse. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 26. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44054>.