Netanyahu, Benjamin

Netanyahu [nətan·ja'hu], Benjamin, izraelski političar (Tel Aviv, 21. X. 1949). Diplomirao je arhitekturu i magistrirao menadžment na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Školovanje u SAD-u prekidao je zbog služenja u izraelskoj vojsci; kao pripadnik specijalnih jedinica sudjelovao je u ratu 1967. i 1973 (u komandosima je bio i njegov brat Jonathan (Yoni), koji je poginuo 1976. kraj Entebbea (Uganda) prilikom oslobađanja putnika, uglavnom Židova, iz zrakoplova koji su oteli palestinski teroristi). Tijekom 1984–88. bio je veleposlanik pri UN-u, a 1988–92. zamjenik ministra vanjskih poslova. Predsjednik Likuda od 1993., 1996. postao je prvi izravno izabrani premijer Izraela. Na položaju je ostao do 1999., kada ga je na prijevremenim izborima pobijedio Ehud Barak te je napustio i vodstvo Likuda. U vladama A. Sharona bio je ministar vanjskih poslova 2002–03. te financija 2003–05. Predsjednik Likuda ponovno je postao 2005., a nakon izbora 2009., uz potporu manjih političkih stranaka, ponovno je postao premijer. Reizabran je nakon parlamentarnih izbora u siječnju 2013. te ponovno nakon prijevremenih izbora u ožujku 2015.

Citiranje:
Netanyahu, Benjamin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 12. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43506>.