STRUKE:

nelinearni sustavi

nelinearni sustavi, u fizici, dinamički sustavi koji se mogu opisati nelinearnim diferencijalnim jednadžbama. Formalno matematički superpozicija dvaju rješenja kod linearnih diferencijalnih jednadžbi također je rješenje, dok kod nelinearnih nije. Zato se nelinearne diferencijalne jednadžbe upotrebljavaju pri opisivanju fizikalnih pojava kod sustava u kojima odgovor na utjecaj sile nije u potpunosti proporcionalan s magnitudom sile, kao što su npr. kaotična zbivanja. Iako su u matematici takve jednadžbe bile poznate već početkom XX. st., njihova je primjena u fizici, a i drugim granama znanosti, zaživjela tek potkraj XX. st., kada je razvoj računalne tehnologije omogućio njihovo rješavanje. Danas se zato u fizici naglo razvija kao posebna grana teorija dinamičkih sustava, koja uključuje kako linearne sustave tako i sve sustave obuhvaćene nelinearnom fizikom, osobito kaotična zbivanja. (→ kaos)

Citiranje:
nelinearni sustavi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43319>.