TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Napredak

Napredak, časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. Prvi i najstariji pedagoški časopis u Hrvata, izlazi od 1859. bez prekida, od 1946. do 1991. pod nazivom Pedagoški rad. Pokrenuli su ga učitelji »uzorne glavne učionice« (vježbaonice), pod vodstvom njegova prvog urednika Stjepana Novotnyja. Tijekom višegodišnjeg izlaženja pridonosio je stalnomu širenju i bogaćenju teorijskih dostignuća pedagogijske znanosti, unaprjeđivanju odgojno-obrazovne prakse te se zauzimao za stručno osposobljavanje i usavršavanje prosvjetnih djelatnika, a poticao je i organizirao različite skupove radi osuvremenjivanja odgojno-obrazovnog rada. Tiskan je kod različitih izdavača, ali je najduže ostao glasilo Hrvatskoga pedagoško-književnoga zbora. Glavni su mu urednici bili: S. Novotny, S. Fabković, Lj. Modec, S. Basariček, J. Škavić, S. Ratković, S. Čajkovac, A. Tunkl, S. Ljubunčić, V. Petz, M. Koletić, I. Tošić, D. Franković, V. Poljak, M. Gabelica, J. Pivac, K. Bezić, N. N. Šoljan, V. Jurić, V. Previšić, D. Maleš, J. Markovac, D. Miljković.

Citiranje:
Napredak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42933>.