TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Morpurgo, Vid

Morpurgo, Vid, hrvatski političar i nakladnik (Split, 7. V. 1838Split, 31. I. 1911). Jedan od najistaknutijih predstavnika hrvatskoga narodnog preporoda u Dalmaciji. Od 1860. samostalno vodio knjižaru (od 1861. Knjižara »Morpurgo«) koja je do 1862. bila mjesto okupljanja hrvatske inteligencije i središte izdavanja političkih brošura hrvatskoga narodnog preporoda. Od 1861. ondje se nalazila i prva posudbena knjižnica u Splitu. U sklopu izdavačke djelatnosti pokrenuo je list Annuario Dalmatico (sv. I i II, 1859. i 1861), a potom i kalendar L’erede di Diocleziano (sv. I i II, 1862. i 1863). Bio je jedan je od osnivača, a zatim i stalnih suradnika Narodnoga lista (Il Nazionale). Kao član Narodne stranke aktivno je sudjelovao u političkim prijeporima s autonomašima u Splitu (1862–82). Od 1882. bio je član splitske općine, isprva kao prisjednik, a zatim kao vijećnik. Više je puta bio biran za zastupnika u Dalmatinskom saboru (1870., 1883., 1895), a nakon rascjepa u Narodnoj stranci (potkraj 1890-ih) povukao se iz politike. Ujedno je bio jedan od osnivača (1871), a zatim i predsjednik (1896–1911) Prve pučke dalmatinske banke. Od 1883. bio je predsjednik Trgovačko-obrtničke komore u Splitu. Početkom XX. st. zagovarao je ideju potrebe razvoja željezničke mreže u Dalmaciji. Obnašao je različite dužnosti u Židovskoj općini u Splitu, ali je odbijao mjesto predsjednika.

Citiranje:
Morpurgo, Vid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41999>.