Morgagni, Giovanni Battista

ilustracija
MORGAGNI, Giovanni Battista

Morgagni [~ga'ńi], Giovanni Battista, talijanski anatom i patolog (Forlì, 25. II. 1682Padova, 5. XII. 1771). Studirao je medicinu u Bologni, gdje je doktorirao medicinu i filozofiju 1701. Odlučivši postati anatom, radio je u bolnicama u Bologni kao prosektor uz velikog anatoma Antonija Valsalvu, koji ga je usmjerio prema patološkoj anatomiji. Prešavši u Padovu, postao je 1710. profesor medicine, a 1715. predstojnik zavoda za anatomiju. Svoje kapitalno djelo u pet svezaka O sjedištima i uzrocima bolesti proučavanima anatomskim postupkom (De Sedibus et Causis Morborum per Anatomen Indagatis) objavio je 1761. U njem je potanko prikazao bolesti cijelog organizma te opisao nalaze na približno 640 obdukcija. Nastojao je utvrditi stalan odnos između kliničkih simptoma bolesti i anatomskih promjena organa i time dao metodičku podlogu anatomskomu shvaćanju bolesti. Desetak anatomskih struktura i kliničkih promjena nosi još i danas njegovo ime. U dubokoj starosti bavio se filozofijom, poviješću i arheologijom.

Citiranje:
Morgagni, Giovanni Battista. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41935>.