molekularna masa, relativna

molekularna masa, relativna, karakteristična veličina kemijskog spoja, znak Mr (stariji naziv: molekularna težina), broj koji pokazuje koliko je puta prosječna masa molekule ili općenito masa formulske jedinke nekoga kemijskog spoja veća od 1/12 mase atoma ugljikova izotopa 12C, tj. omjer između prosječne mase i unificirane atomske jedinice mase. Pod formulskom se jedinkom, osim molekula, razumiju i najmanje strukturne jedinke tvari koje se ne sastoje od molekula u užem smislu, npr. jedinke ionskih kristala, polimera i sl. Masa molekule, odn. formulske jedinke, jednaka je zbroju masa atoma od kojih se sastoji, pa se relativna molekularna masa može izračunati zbrajanjem relativnih atomskih masa pripadnih atoma, a može se izmjeriti s pomoću masene spektrometrije, ebulioskopije, krioskopije, mjerenjem brzine difuzije ili gustoće plinova.

Citiranje:
molekularna masa, relativna. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 26. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41592>.