TRAŽI DALJE:
STRUKE:

minolovac

ilustracija
MINOLOVAC, Bicester, Britanska ratna mornarica

minolovac, ratni brod za otkrivanje i uništavanje morskih mina. Trup mu je od nemagn. materijala (aluminija, drva ili stakloplastike) ili od čelika, kada se minolovac oprema sustavom za kompenzaciju magn. polja broda, a trup izrađuje otpornim na minske eksplozije. Za otkrivanje i uništavanje mina služi minolovka, naprava koju minolovac tegli za sobom uz pomoć uređaja na krmi broda. Prema djelovanju može biti kontaktna (mehanička) ili nekontaktna (akustična ili elektromagnetna). Mehanička minolovka služi za razminiranje sidrenih mina, a sastoji se od jednog ili dva lovna čelična užeta s kukama i eksplozivnim rezačima. Lovna se užad drži u moru razmaknuta lijevo i desno od brodske brazde uz pomoć hidrodinamičkih profila (tzv. širinski zmajevi) na njihovim krajevima, ili ih spojenih krajeva tegle dva minolovca. Kad minolovka zahvati minsko sidreno uže, eksplozivni ga rezači presijeku, mina ispliva na površinu pa se uništi iz topa. Akustična minolovka služi za razminiranje akustičnih mina koje leže na morskome dnu. U obliku je kratkoga torpeda koji se tegli iza minolovaca, a u kojem je smješten mehanički ili elektromagn. uređaj koji stvara zvučno polje mnogo jače od brodskog i tako izaziva detonaciju mine. Elektromagnetna minolovka služi za razminiranje magn. i indukcijskih mina. Sastoji se od kabela koji tvore petlju s protokom el. struje do 3000 A, čime se inducira magn. polje koje izaziva eksploziju mine.

Prvi minolovci sagrađeni su prije I. svj. rata. Na početku II. svj. rata bilo ih je više od 300, a zbog pojave tada novih, nekontaktnih magn. i akustičnih mina, zaraćene su strane tijekom rata izgradile velik broj minolovaca, te ih je pred kraj rata bilo više od 1500. U tom su ratu za uništavanje magn. mina korišteni i zrakoplovi. Nakon Korejskoga rata osobita se pozornost polaže gradnji minolovaca opremljenih novim tipovima mehan. i nekontaktnih minolovki, te s trupom od nemagn. materijala. (→ mina; razminiranje)

Citiranje:
minolovac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 10. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41061>.