TRAŽI DALJE:
STRUKE:

metateza

metateza (grč. μετάϑεσις: premještanje), premetanje i/ili zamjenjivanje jednih jezičnih jedinica (obično glasova ili glasovnih skupova) drugima, npr. sav mjesto vas ili žlica mjesto lьžica. Često dolazi do izražaja prilikom preuzimanja riječi iz stranih jezika, npr. Trilj prema Tilurium, areoplan prema aeroplan. Metateza je također česta u jeziku djece, npr. notki mjesto nokti. U povijesti pojedinih slav. jezika, pa tako i u povijesti hrv. jezika, osobito se često govori o tzv. metatezi likvida. To je bila glasovna promjena po kojoj su se skupovi el, er, ol i or u sredini riječi ispred suglasnika mijenjali u lĕ, rĕ, la i ra, npr. mljeti mjesto melti, drijeti mjesto derti, glava mjesto golva, brada mjesto borda itd. Glasovni zakon vezan za metatezu likvida (ili tekućih suglasnika, tj. glasova l i r) prestao je vrijediti nakon nestajanja poluglasova (koji su se nalazili iza skupova el, er i sl.), pa danas nalazimo spomenute skupove i u sredini riječi, usp. selski, berba, vinodolski, torba itd. Metateza glasova ili slogova smatra se i vrstom stilske (etimološke) figure koja se obično naziva antimetabolom, npr. cavtijaše mjesto cvatijaše, namastir mjesto manastir itd.

Citiranje:
metateza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40395>.