STRUKE:

Medicina Fluminensis

Medicina Fluminensis, znanstveno-stručni časopis Hrvatskoga liječničkoga zbora u Rijeci i Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Pokrenut je 1964. pod nazivom Medicina, a 2010. dobiva današnje ime. Izlazi četiri puta godišnje. Višegodišnji su urednici bili Mladen Cezner, Vladimir Šustić, Miljen Gazdik, Ante Škrobonja, Igor Prpić, Vera Vlahović-Palčevski i Saša Ostojić. Časopis je 1975. bio nagrađen Nagradom grada Rijeke. U njegovu sastavu počeo je 1977. izlaziti dodatak Acta Facultatis medicae Fluminensis (samostalno je izlazio od 1966), koji je 1984–2005. ponovno izlazio kao zaseban časopis Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Citiranje:
Medicina Fluminensis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39741>.