TRAŽI DALJE:
STRUKE:

matriks

matriks (lat. matrix: matica), u geologiji, sitnozrni materijal koji okružuje ili ispunjava međuprostore između većih zrna ili čestica nekog taloga ili taložne stijene; prirodni materijal u kojem su sedimentne čestice uložene. Matriks označava veličinske odnose i razmještaj čestica, ali ne uključuje posebno i samu veličinu čestica; primjenjuje se u opisnom i negenetskom smislu i bez naglaska na osobitosti sastava.

Citiranje:
matriks. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39494>.