Arkiv za pověstnicu jugoslavensku

ilustracija
ARKIV ZA POVĚSTNICU JUGOSLAVENSKU, Zagreb, 1851.

Arkiv za pověstnicu jugoslavensku, povijesni časopis pokrenut u Zagrebu 1851. Tiskan u Gajevoj tiskari sredstvima Družtva za jugoslavensku pověstnicu i starine, utemeljenoga radi kritičkoga pristupa istraživanju prije svega povijesti hrvatskoga, ali i ostalih slavenskih naroda. Pokrenuo ga je i uređivao Ivan Kukuljević Sakcinski. Časopis je izlazio do 1875. i okupljao oko sebe tadašnje najistaknutije hrvatske povjesničare. Premda je izlazio neredovito, često s velikim prekidima, Arkiv se smatra početkom hrvatske znanstvene periodike. Časopis je sa svojih 12 ukupno objavljenih knjiga dao golem prinos izrastanju hrvatske historiografije u modernu znanost. Časopis je ujedno pripremio osnutak Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.

Citiranje:
Arkiv za pověstnicu jugoslavensku. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3870>.