TRAŽI DALJE:
STRUKE:

manipulator

ilustracija
MANIPULATOR, Canadarm 2, za radove u svemiru na Međunarodnoj svemirskoj postaji

manipulator (njem. Manipulator, prema franc. manipulateur, izvedeno od manipule: rukovet, svežanj < lat. manipulus), ručno upravljani uređaj za rad s predmetima s kojima je izravan dodir opasan ili nemoguć; popularno zvan i mehaničkom ili robotskom rukom. Razvijen je 1940-ih za potrebe rada s radioaktivnim tvarima u nuklearnim laboratorijima, a preteča je industr. robota, za razliku od kojih ne može raditi samostalno, bez sudjelovanja operatera. Mehan. manipulatorima izravno se prenose pokreti ljudskih ruku na mehanizam koji ponavlja zahvate prstiju. Za rad s težim predmetima ili na većim udaljenostima obično se koriste el. ili hidraulični manipulatori; tako npr. u suvremenim kovačnicama užareni blok za vrijeme slobodnoga kovanja drži manipulator svojim čeljustima, a radnik ga daljinskim upravljanjem pomiče, zakreće i podiže prema potrebi. Osim toga, manipulator se rabi u industriji i znanstv. laboratorijima za rad s opasnim kemikalijama, kulturama mikroorganizama i sl., za rad s mikroskopski malenim predmetima u mikrobiologiji, mikroelektronici i preciznoj mehanici, za precizan rad prilikom kirurških zahvata u medicini, za rad na visokim temperaturama, pod morem, u svemiru i dr.

Citiranje:
manipulator. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 26. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38639>.