TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kulometrija

kulometrija (kulo[n] + -metrija), elektroanalitička kemijska tehnika kojom se određuje koncentracija analizirane tvari (analita) u otopini na temelju mjerenja količine električnog naboja potrebne za provedbu elektrokemijske reakcije. Za razliku od elektrogravimetrije, u kulometriji se elektrokemijskom reakcijom analit ne izlučuje u čvrstom stanju na elektrodi, nego se samo unutar otopine kvantitativno prevodi iz jednog oksidacijskoga stanja u drugo. No bitno je da se ukupna struja koja protječe kroz mjerni sustav troši samo na jednu elektrokemijsku reakciju. U kemijskoj se analizi kulometrijsko određivanje provodi kulometrijskom titracijom: elektrokemijskom reakcijom stvara se prvo titrant, tvar koja odmah kemijski reagira s analitom. Količina stvorenoga titranta proporcionalna je količini analita, a određuje se, u skladu s Faradayevim zakonom, iz jakosti struje (ili potencijala) i vremena potrebnoga za dovršenje titracije. Najmanja koncentracija koja se tom tehnikom može odrediti iznosi oko 10–5 mol/dm³.

Citiranje:
kulometrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34541>.