TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Kučan, Milan

ilustracija
KUČAN, Milan

Kučan, Milan, slovenski političar (Križevci, 14. I. 1941). Završio je pravo na Sveučilištu u Ljubljani 1964. Političku karijeru započeo je u komunističkoj omladini, od 1969. bio je član sekretarijata CK SK Slovenije, od 1973. bio je tajnik Socijalističkoga saveza Slovenije, a 1978–82. predsjednik Skupštine Slovenije. God. 1982–86. bio je član Predsjedništva CK SK, od 1986. predsjednik CK SK Slovenije, a od 1990. prvi demokratski izabran predsjednik Predsjedništva Slovenije. Bio je najistaknutiji predstavnik liberalne struje u jugoslavenskom političkom vodstvu. Pridonio je demokratizaciji političkoga života u Sloveniji. Branio je prava albanske manjine i autonomiju Kosova. Imao je značajnu ulogu u procesu državnog osamostaljenja Slovenije 1989–91. Dva je puta pobijedio na izravnim predsjedničkim izborima (1992. i 1997). U prosincu 2002. zamijenio ga je J. Drnovšek.

Citiranje:
Kučan, Milan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 23. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34405>.