TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Kopačina

Kopačina, špilja, arheološko nalazište između Supetra i Donjega Humca na sjeverozapadnoj strani otoka Brača. Prva su istraživanja započela 1890., a sustavno ju je istraživao između 1978. i 1993. B. Čečuk. Slojevi nataloženi u pleistocenu tijekom kasnoga glacijala (približno 15 000 do 8 000 god. pr. Kr.) sadrže rukotvorine epigravettienske radinosti, nalaze faune te nešto ljudskih kostiju. U mlađim slojevima, nastalima tijekom holocena, pronađene su mezolitičke kremene i koštane rukotvorine, brončanodobna keramika te brončana sjekira s ojačanim rubovima.

Citiranje:
Kopačina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33045>.