TRAŽI DALJE:
STRUKE:

konkretan

konkretan (lat. concretus: zgusnut), koji postoji, stvaran, zbiljski (konkretan učinak), koji je osjetilno pristupačan (konkretan predmet); koji se temelji na činjenicama, određen, jasan (konkretna rasprava, konkretan datum); koji ponajprije ide za primjenom (konkretan plan, prijedlog). Suprotno: apstraktan.

Citiranje:
konkretan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32831>.