TRAŽI DALJE:
STRUKE:

komutativnost

komutativnost (prema lat. commutare: izmijeniti, promijeniti), svojstvo neke binarne matematičke operacije da se rezultat ne mijenja ako operandi zamijene mjesta tj. operacija a ° b komutativna je ako vrijedi a ° b = b ° a za sve a, b. Primjerice, algebarske operacije zbrajanja i množenja realnih ili kompleksnih brojeva su komutativne, jer je uvijek a + b = b + a, a · b = b · a. (→ antikomutativnostasocijativnost; distributivnost)

Citiranje:
komutativnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32697>.