TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kolinearnost

kolinearnost (prema lat. collineare: dovesti u ravnu liniju, poredati po crti), svojstvo nekih geometrijskih objekata da pripadaju istomu pravcu. Točke A, B, C, … kolinearne su ako leže na istom pravcu. Vektori a i b nazivaju se kolinearni ako su proporcionalni, tj. a = α b, gdje je α broj (slobodni vektori).

Citiranje:
kolinearnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 3. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32424>.