TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kilovatsat

kilovatsat (kilo- + vat + sat) (znak kWh), decimalni višekratnik mjerne jedinice energije i rada, vrijednosti kWh = 1000 Wh, odn. izraženo SI jedinicom džul slijedi da je kWh = 3,6 MJ. Kilovatsat je uobičajena jedinica za izračunavanje cijene električne energije.

Citiranje:
kilovatsat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=31447>.