STRUKE:

katodno zračenje

katodno zračenje, struja elektrona koji u cijevima s plinskim izbojem ili u elektronskim cijevima teče od električki negativne katode prema električki pozitivnoj anodi. Može se usmjeravati s pomoću magnetskog ili električnog polja npr. u osciloskopima. Rabi se za dobivanje rendgenskoga zračenja i dr. (→ katodna cijev)

Citiranje:
katodno zračenje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=30898>.