TRAŽI DALJE:
STRUKE:

izmjenjivač

ilustracija
IZMJENJIVAČ, u sklopu punjača akumulatorskih baterija (u donjem redu, kraj elektroničke kartice: tranzistorski modul s dva tranzistora s izoliranom upravljačkom diodom)

izmjenjivač, električni uređaj za napajanje trošila izmjeničnom strujom. Priključuje se na istosmjernu mrežu i s pomoću svojega izmjenjivačkoga sklopa pretvara istosmjernu struju u izmjeničnu. Bitna je sastavnica današnjih izmjenjivačkih sklopova: upravljivi elektronski poluvodički ventil – klasični, tiristor uklopiv upravljačkom elektrodom, tiristor isklopiv upravljačkom elektrodom, bipolarni tranzistor, tranzistor s efektom polja i izoliranom upravljačkom elektrodom te bipolarni tranzistor s izoliranom upravljačkom elektrodom.

Fazno upravljivi izmjenjivač uzima električnu energiju iz istosmjerne mreže i predaje ju izmjeničnomu naponskom izvoru (obično je to pojna mreža). Bitna mu je sastavnica tiristor. Mijenjanjem faznoga položaja upravljačkih impulsa upravlja se tokom energije. Primjenjuje se npr. u istosmjernim elektromotornim pogonima i istosmjernim veleprijenosima.

Rezonantni izmjenjivač ima trošilo dopunjeno kondenzatorom u titrajni krug (serijski, odn. paralelni rezonantni izmjenjivač). Izmjenjivač s utisnutim naponom onaj je u kojem se istosmjerna mreža može nadomjestiti naponskim izvorom, a izmjenjivač s utisnutom strujom onaj je u kojem se mreža može nadomjestiti strujnim izvorom. Obično se tokom energije upravlja promjenom frekvencije. Primjenjuje se npr. u postrojenjima za indukcijsko zagrijavanje i taljenje.

Izmjenjivač promjenljive frekvencije obično je s utisnutim naponom. Istosmjerni naponski izvor i izmjenjivač zajedno tvore izmjenični naponski izvor promjenljive frekvencije i amplitude. Danas mu je bitna sastavnica bipolarni tranzistor s izoliranom upravljačkom elektrodom. Primjenjuje se npr. u elektromotornim pogonima promjenljive brzine vrtnje (industrijska postrojenja, električna vuča) i u sustavima za neprekinuto napajanje (računalni centri, zračne luke).

Citiranje:
izmjenjivač. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28300>.