Institut za povijest umjetnosti

Institut za povijest umjetnosti, znanstvena institucija osnovana u Zagrebu 1961. zauzimanjem povjesničara umjetnosti G. Gamulina i M. Preloga. Najprije je djelovao na Filozofskome fakultetu, potom od 1965. na Sveučilištu u Zagrebu, a od 1991. samostalno. Institut sustavno istražuje i dokumentira pojedinačne spomenike, umjetničke pojave i istaknute umjetničke osobnosti od antike do XX. st. širom Hrvatske kao i povijesne urbane jezgre (Istra, Dalmacija, sjeverna Hrvatska), o čemu je prikupljena opsežna fotografska, arhitektonska i druga dokumentacija. Institut organizira i razvija dokumentarnu i informacijsku bazu povijesnoumjetničke baštine te čuva znanstvenu ostavštinu (Arhiv Prelog); sudjeluje u zaštiti spomenika kulture i u prostornome planiranju; izdaje časopise Život umjetnosti (od 1973) i Radovi Instituta za povijest umjetnosti (od 1982). Od 1980. izdaje preglede umjetnosti u Hrvatskoj (A. Horvat, R. Matejčić i K. Prijatelj: Barok u Hrvatskoj), studije i monografije (I. Reberski: Slikarstvo dvadesetih) te radi na projektu Umjetnička topografija Hrvatske.

Citiranje:
Institut za povijest umjetnosti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27564>.