STRUKE:

Ilakovac, Ksenofont

ilustracija
ILAKOVAC, Ksenofont

Ilakovac, Ksenofont, hrvatski fizičar (Zagreb, 16. VIII. 1928). Diplomirao je (1951) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, doktorirao (1954) iz područja eksperimentalne nuklearne fizike na Sveučilištu u Birminghamu. Zaposlen (1951–98) i redoviti profesor (od 1973) na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu, gdje je obavljao dužnosti pročelnika Fizičkog odjela (1968–70) i predstojnika Fizičkoga zavoda (1984–92) te bio utemeljitelj Laboratorija za atomsku i nuklearnu fiziku, profesor emeritus od 1998. Također je radio u Institutu »Ruđer Bošković« (od 1956), gdje je bio voditelj Grupe za nuklearnu fiziku (1957–64) i pročelnik Odjela za nuklearna i atomska istraživanja (1964–67) te utemeljitelj Laboratorija za elektromagnetske interakcije. Bio je gostujući profesor na Sveučilištu Washington u Seattleu (1962–64). Bavi se nuklearnom i atomskom fizikom. U nas je pokrenuo znanstvena istraživanja nuklearne reakcije triju tijela u konačnom stanju i dvokvantnih raspada te, među ostalim, otkrio rezonantni efekt u dvojnim rendgenskim raspadima. Glavni je urednik časopisa Fizika (od 1991). Dobitnik Nagrade za znanstveni rad »Ruđer Bošković« (1962), redoviti član HAZU (od 1991).

Citiranje:
Ilakovac, Ksenofont. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27052>.