Andropov, Jurij Vladimirovič

Andropov [andro'pəf], Jurij Vladimirovič, sovjetski političar (Nagutskaja, Rusija, 15. VI. 1914Moskva, 9. II. 1984). God. 1953–57. bio sovjetski veleposlanik u Madžarskoj, gdje je imao važnu ulogu u pripremanju i provođenju sovjetske invazije 1956. Nakon toga brzo napredovao u partijskoj i državnoj hijerarhiji: od 1961. član Centralnog komiteta KPSS-a, od 1967. kandidat za člana Politbiroa Centralnog komiteta KPSS-a i šef KGB-a, a od 1973. član Politbiroa. Nakon smrti L. I. Brežnjeva izabran 1982. na mjesto prvoga sekretara KPSS-a, a 1983. i na položaj predsjednika Prezidija Vrhovnoga sovjeta SSSR-a. Podupirao M. S. Gorbačova i političke i ekonomske reforme (kampanja protiv korupcije, promjena gospodarske politike).

Citiranje:
Andropov, Jurij Vladimirovič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2669>.