Hrvatska pošta d.d.

Hrvatska pošta d.d. (HP), poduzeće poštanskoga prometa sa sjedištem u Zagrebu. Prva nacionalna poštanska uprava u Hrvatskoj osnovana je 1848. u Zagrebu pod nazivom Vrhovno hrvatsko-slavonsko upraviteljstvo pošta. Nakon utemeljenja Ministarstva pošta i telegrafa Kraljevine SHS u Beogradu 1919., od devet poštansko-telegrafskih direkcija, hrvatska direkcija djelovala je u Zagrebu, a nakon II. svjetskog rata hrvatska Direkcija pošta, telegrafa i telefona (PTT) bila je u Zajednici jugoslavenskoga PTT-a (JPTT). God. 1990. Sabor RH utemeljio je javno poduzeće Hrvatsku poštu i telekomunikacije (HPT), kao pravnoga sljednika bivših trinaest poduzeća PTT-prometa RH. Od 1. siječnja 1999., razdvajanjem HPT-a na Hrvatske telekomunikacije d.d. i Hrvatsku poštu d.d., Hrvatska pošta posluje kao samostalno dioničko društvo. U 2018. s 9977 zaposlenih ostvarila je 1,7 milijarda kuna prihoda.

Citiranje:
Hrvatska pošta d.d.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26412>.