STRUKE:

acetil-koenzim A

acetil-koenzim A, središnji međuprodukt metabolizma, u kojem je acetilna skupina, CH3CO–, vezana na tiolnu skupinu koenzima A (koenzimi). Atomi acetilne skupine potječu od glukoze, masnih kiselina i nekih aminokiselina. Acetilna se skupina dalje oksidira do ugljičnog dioksida u citratnom ciklusu (→ bioenergetika), a u biosintezi njezini atomi služe za izgradnju složenijih bioloških molekula, osobito masnih kiselina, steroida i nekih aminokiselina.

Citiranje:
acetil-koenzim A. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 21. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=264>.