TRAŽI DALJE:
STRUKE:

andragogija

andragogija (andr- + -agogija), znanstvena disciplina koja se bavi izobrazbom i učenjem odraslih. Naziv je u tome značenju uporabio njemački autor Alexander Kappa u raspravi Platonova pedagogija (Platons Erziehungslehre). U drugoj polovici XIX. i prvoj polovici XX. st. andragogija se utemeljuje kao razmjerno samostalna disciplina u okviru znanosti o odgoju. Razvijenije andragoške grane jesu: opća ili sistematska andragogija, andragoška didaktika, povijest andragogije, poredbena andragogija, socijalna andragogija, obiteljska andragogija, andragogija slobodnoga vremena, medijska andragogija i metodologija andragogije. Razvijaju se i nova andragoška područja, npr. odgoj za mir, razvoj, očuvanje ljudskog okoliša, zdravstveni i populacijski odgoj. Dijelom izobrazbe odraslih postala je medijska izobrazba i uporaba novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. U novije se doba obrazovanje sve više okreće soc. skupinama s posebnim potrebama (osobe starije životne dobi, u nekim društvima žene, hendikepirani, migranti, izbjeglice, nepismeni, nezaposleni i neslobodni). Suvremena izobrazba i učenje odraslih postaje dio procesa doživotne izobrazbe.

Citiranje:
andragogija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 11. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2579>.