TRAŽI DALJE:
STRUKE:

hidrolaze

hidrolaze (prema hidroliza), skupina enzima (hidrolitički enzimi) koji kataliziraju hidrolizu kemijskih veza C–O, C–N, C–C i nekih drugih. Ta skupina enzima dalje se dijeli u podskupine prema tipu supstrata na koji djeluju. Tako esteraze kataliziraju hidrolizu karboksilnih estera, tioestera, fosfatnih estera (fosfataze), fosfodiestera i nukleinskih kiselina. Glikozidaze kataliziraju hidrolizu N-glikozidnih i C-glikozidnih veza, peptidaze hidrolizu peptidnih veza itd. Mnoge hidrolaze imaju vrlo značajnu ulogu u probavi, jer razgrađuju bjelančevine, ugljikohidrate i lipide, no njihova je uloga u staničnome metabolizmu mnogo raznovrsnija i uključuje suptilne biološke procese, od hormonske regulacije do genetičke rekombinacije.

Citiranje:
hidrolaze. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25417>.