TRAŽI DALJE:
STRUKE:

gezi

gezi (niz. geuzen, možda od franc. gueux: prosjak, golać), naziv za nizozemske i flamanske borce protiv vlasti španjolskog kralja Filipa II. Grofu od Barlaymonta, predsjedniku financijskog savjeta, pripisuje se da je tim imenom nazvao članove delegacije saveza nizozemskih plemića koji su 1566. podnijeli namjesnici Nizozemske, Margareti od Parme, molbu za političke i vjerske slobode. Naziv gezi poslije se proširio na sve borce protiv španjolske vladavine u Nizozemskoj. »Šumski gezi« vodili su od 1567. na kopnu gerilski rat, dok su »pomorski gezi« napadali španjolske brodove i primorska mjesta. Kada je Engleska »pomorskim gezima« uskratila utočište u svojim lukama, ovi su napali i osvojili grad Brielle (1572); to je bio početak općega rata za oslobođenje Nizozemske od španjolske vlasti. Politički su se razlikovali »vjerski gezi«, radikalni kalvinisti, od »državnih geza«, umjerenih katolika.

Citiranje:
gezi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 8. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21876>.