Garanjin, Ivan Luka

Garanjin, Ivan Luka, hrvatski agronom i gospodarstvenik (Trogir, 5. III. 1764Trogir, 22. III. 1841). Dominikov brat. Gimnaziju polazio u splitskome sjemeništu, a političko-gospodarske znanosti završio u Veneciji. Po političkoj orijentaciji bio je frankofil a također i mason. U svojemu djelovanju pratio je svjetska zbivanja, posebice s područja poljodjelstva. Primjenjivao je nove spoznaje i iskustva u skladu s mogućnostima u tada zapuštenoj Dalmaciji. Zauzimao se za novo agrarno zakonodavstvo, uvođenje novih ratarskih kultura i širenje znanja o poljodjelstvu među seljacima, za komasaciju, pošumljivanje golih površina, melioracijske radove, unapređivanje pomorstva i raznih zanata. Izvodio je botaničke znanstvene pokuse u obiteljskomu botaničkom vrtu na Travarici pred Trogirom. S bratom je radio i na poboljšanju domaće pasmine ovaca. Glavno mu je djelo Ekonomsko-politička razmišljanja o Dalmaciji (Riflessioni economico-politiche sopra la Dalmazia, 1806; hrvatski prijevod 1995), u kojemu iscrpno analizira uzroke ekonomske zaostalosti u Dalmaciji i predlaže niz reforma u duhu fiziokratskog učenja. Izveo je i prva sustavna iskapanja Salone otkrivši temelje i dijelove amfiteatra.

Citiranje:
Garanjin, Ivan Luka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 13. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21245>.