Gabričević, Branimir

Gabričević, Branimir, hrvatski arheolog (Podgora, 8. VII. 1915Beograd, 17. X. 1996). Diplomirao (1938) i doktorirao (1952) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1949–54. asistent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 1954–69. ravnatelj Arheološkoga muzeja u Splitu. Osnovao Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture u Splitu; ravnatelj 1961–64. Godine 1969–78. profesor antičke arheologije na Filozofskom fakultetu u Zadru; 1978–80. predavao povijest starog vijeka na Filozofskom fakultetu u Novome Sadu. Proučavao klasičnu arheologiju, antičku kulturu rimske provincije Dalmacije, grčku kolonizaciju Jadrana i dr. Glavna djela: Antička Issa (1958), Studije i članci o religijama i kultovima antičkoga svijeta (1987).

Citiranje:
Gabričević, Branimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20945>.