TRAŽI DALJE:
STRUKE:

florna carstva

ilustracija
FLORNA CARSTVA

florna carstva, područja Zemlje u kojima se flora kroz geološku prošlost više-manje samostalno razvijala pa se od drugih flornih carstava bitno razlikuju. Najčešće se kopno Zemlje dijeli na 6 po površini vrlo nejednakih flornih carstava. To su: 1. Holarktičko florno carstvo (Holarktis), najveće florno carstvo koje obuhvaća umjereni i hladni pojas cijele sjev. polutke. Za to su florno carstvo osobito značajne biljne por. Aceraceae, Betulaceae, Campanulaceae, Primulaceae, Ranunculaceae, Saxifragaceae, koje su ondje zastupljene najvećim brojem vrsta i rodova. 2. Paleotropsko florno carstvo (Palaeotropis) obuhvaća trop. područja Staroga svijeta. Floristički je iznimno bogato, a karakteristične su por. Dipterocarpaceae, Nepenthaceae, Pandanaceae. 3. Neotropsko florno carstvo (Neotropis) obuhvaća tropska područja Novoga svijeta, a također je vrlo bogato vrstama. Izrazito neotropske su por. Cactaceae, Bromeliaceae, Cannaceae. 4. Australsko florno carstvo (Australis) znatno je manje, a obuhvaća Australiju i otok Tasmaniju. Karakteristični su rodovi Eucalyptus i Acacia s velikim brojem vrsta, neke reliktne drvolike paprati (Alsophila, Cyathea, Dicksonia) te reliktni rodovi cikadina kao Bowenia, Macrozamia, zatim rod Casuarina iz reliktne skupine Casuarinales. 5. Kaplandsko florno carstvo (Capensis) najmanje je, a obuhvaća jugozap. Afriku. Ondje se ističu mnoge vrste por. Proteaceae, te rodovi Erica (s više od 450 vrsta), Pelargonium, Mesembryanthemum. 6. Antarktičko florno carstvo (Antarktis) ograničeno je na najjužniji dio Južne Amerike, antarktičke otoke i antarktički kontinent (najvećim dijelom pod ledom). Flora je razmjerno siromašna. Na antarktičkom su kopnu nađene samo dvije cvjetnice (Aira antarctica i Colobanthus crassifolius), ostalo su mahovine i lišaji.

Citiranje:
florna carstva. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19940>.