STRUKE:

filembriogeneza

filembriogeneza (filo-2 + embrio- + -geneza), teorija A. N. Severcova, koja razvojne promjene organa ili cijelog organizma tumači promjenama na zametcima ili ličinkama predaka. O tome na kojem se stupnju embriogeneze zbivaju filembriogenetske promjene ovisi stupanj i zamašnost promjena. Razlikuju se: 1. anabolija, ili promjena u kasnim stadijima; 2. devijacija, ili varijacija, u sr. stadijima, i 3. arhalaksija, promjena u ranim stadijima embrionalnog razvoja. Arhalaksija je najdalekosežnija i uvjetuje promjenu strukture tijeka razvoja ne samo pojedinih organa već djelomično i cijelog organizma. Filembriogeneza je unijela niz bitnih ispravaka u svojedobno široko prihvaćen »biogenetski zakon« E. H. Haeckela. Pokazala je da zametak određene vrste u svojem razvoju ne rekapitulira odraslo stanje predaka te vrste već njihova embrionalna stanja, i da se u individualnom razvoju stvaraju nova svojstva.

Citiranje:
filembriogeneza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 18. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19525>.