STRUKE:

Eriugena, Ivan Skot

Eriugena [eriu'gena], Ivan Skot (latinizirano Johannes Scotus Eriugena ili Erigena) (od Eriu: Irska), irski srednjovjekovni filozof i teolog (?, oko 810?, oko 870). Jedan od najvećih mislilaca rane skolastike; prevodio s grčkoga djela novoplatonistâ i poučavao na dvoru franačkog vladara Karla Ćelavoga. Eriugena je smatrao da je pravi autoritet samo istina utvrđena razumom i da je po spoznajnoj vrijednosti i teorijskoj snazi razum iznad vjere. Iako je nastojao ostati vjeran naučavanju Crkve, sustav koji je izgradio, blizak je panteizmu: Bog je istovjetan s prirodom. Svojim naučavanjem da opće (universalia) postoji kao stvarno, on se stavio u red tzv. »realista«. Proglašen je krivovjercem, a njegovo djelo O božanskoj predodredbi (De praedestinatione, 851) Crkva je osudila 855., dok je djelo O razdiobi prirode (De divisione naturae, 866) osuđeno 1210. na Pariškom saboru, a 1225. predano na javno spaljivanje.

Citiranje:
Eriugena, Ivan Skot. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18284>.