TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ergativ

ergativ (prema grč. osnovi od ἐργάζεσϑαı: raditi, djelοvati), gramatički padež u kojem stoji subjekt prijelaznoga glagola u rečenici; subjekt neprijelaznoga glagola obično stoji u apsolutivu, u istom padežu u kojem je i objekt prijelaznoga glagola. Ergativ postoji npr. u baskijskome, hindskome i čečenskome. Ergativni padež samo je jedan od načina očitovanja ergativnosti, tipološke karakteristike ergativnih jezika kao što su sjeverni kavkaski jezici, austral. aboriginski jezici, majanski, a od indoeur. jezika djelomice hindski i neki drugi novoindoiranski jezici. U nekim ergativnim jezicima ergativnost nije iskazana padežima, već afiksima za slaganje s neprijelaznim subjektom i objektom na glagolu. Ergativnost može biti izražena i u sintaksi, a ne samo u morfologiji; sintaktički ergativni jezici (npr. aboriginski jezik djirbal) tretiraju subjekt neprijelaznoga glagola u rečenici jednako kao objekt prijelaznoga, a različito nego subjekt prijelaznoga glagola.

Citiranje:
ergativ. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 31. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18242>.