TRAŽI DALJE:
STRUKE:

epidemiologija

epidemiologija (epidemija + -logija), znanost o epidemijama. Istražuje pojavu, razvoj i kretanje masovnih bolesti i njihovo suzbijanje te općenito proučava odstupanje od zdravlja kod ljudi u nekoj zajednici utvrđivanjem činitelja koji uzrokuju i uvjetuju pojavu bolesti. Isprva usmjerena samo na proučavanje zaraznih bolesti, u novije doba proučava i nezarazne bolesti koje se javljaju u većeg broja ljudi, kao što su neka otrovanja, bolesti zbog slabe prehrane, rak, srčane i duševne bolesti i dr. – Opća epidemiologija obuhvaća opća načela i zakone o prirodnom kretanju bolesti, a specijalna epidemiologija bavi se određenim vrstama ili skupinama bolesti s obzirom na način, izvore i putove njihova širenja te način suzbijanja. Ekološka epidemiologija osobito se bavi utjecajem čimbenika okoline na pojavu, razvoj, kretanje i suzbijanje bolesti, a oni mogu biti žive, nežive ili socijalno-ekonomske naravi. Genetska epidemiologija bavi se uzrocima, raširenošću i sprječavanjem bolesti među rođacima te nasljednim uzrocima bolesti u populaciji. Vojna epidemiologija istražuje epidemiološka zbivanja u uvjetima vojnog života i rata.

Citiranje:
epidemiologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18093>.