elementarni električni naboj

elementarni električni naboj (znak e), prirodna konstanta koja je apsolutna vrijednost električnoga naboja elektrona, odnosno protona, najmanji električni naboj koji može imati neka slobodna čestica. Električni naboj elektrona prvi je izmjerio Robert Andrews Millikan 1909. Od redefiniranja osnovnih jedinica Međunarodnoga sustava jedinica 2019. iznosi točno 1,602 176 634 · 10–19 C.

Električni naboj u prirodi je kvantiziran, tj. može se pojaviti samo u višekratnicima (…, –1, 0, 1, …) od e. Iznimka su kvarkovi, elementarne čestice trećinskih naboja, no oni ne mogu biti slobodni. (→ millikanov pokus; subatomske čestice).

Citiranje:
elementarni električni naboj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17686>.