STRUKE:

elektrokauterizacija

elektrokauterizacija (elektro- + grč. ϰαυτήρ: koji spaljuje), uklanjanje manjih patoloških tvorbi na ljudskom tijelu (npr. bradavica) s pomoću elektrokautera, metalne igle kroz koju se propusti galvanska struja jakosti 2 do 20 mA u trajanju 1 do 2 min. Užarena igla ubode se u patološku tvorbu te je spali.

Citiranje:
elektrokauterizacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17615>.