STRUKE:

Dopplerov efekt

Dopplerov efekt, promjena frekvencije valova pri relativnom gibanju njihova izvora ili promatrača. Opaža se kod svakoga valnoga gibanja kao povećanje, odnosno smanjenje frekvencije kada se izvor valova i promatrač međusobno približavaju, odnosno udaljavaju. Umjesto frekvencije izvora f0, opaža se frekvencija f0 (1 ± v/c), gdje je v relativna brzina izvora i promatrača, c brzina širenja valnoga gibanja; predznak + vrijedi za približavanje, a – za udaljavanje. Kod zvučnih valova Dopplerov efekt opaža se kao povišenje ili sniženje tona: npr. ton raznih vozila čini se viši za vrijeme približavanja a niži prilikom udaljavanja. Kod svjetlosnih valova spektralne linije pomaknute su prema ljubičastomu dijelu spektra ako se izvor približava, a prema crvenome (→ crveni pomak) ako se udaljava. Prema teoriji relativnosti u tom slučaju vrijedi: f = f0  1 − v²/c²  [1 − (v/c) cos α],

gdje je c brzina svjetlosti, a α kut izvora prema promatraču: α = 90° kod transverzalnoga gibanja, pa se to naziva transverzalni (poprečni) Dopplerov efekt. – U astronomiji se primjenom Dopplerova efekta mjeri radijalna brzina gibanja nebeskih objekata (npr. udaljavanje ili približavanje zvijezda, male promjene brzine zvijezda pod utjecajem ekstrasolarnih planeta, brzine gibanja galaktika) ili njihovih dijelova (brzina rotacije, brzina pulsiranja). U prometu se s pomoću Dopplerova efekta i radara može odrediti brzina kretanja vozila; u medicini, brzina protoka krvi (→ ehosonografija).

Citiranje:
Dopplerov efekt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 19. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15974>.