Divnić, Danijel

Divnić, Danijel (Difnico, Difnik), hrvatski vojskovođa i povjesnik (Šibenik, 22. VI. 1619?). Djelovao u mletačkoj vojnoj službi. Uoči Kandijskoga rata (1645–69) povjereno mu je zapovjedništvo obrane Šibenika i njegova okružja (1644). Istaknuo se u obrani Šibenika za osmanske opsade (1646., 1647) te prilikom osvajanja Drniša i Klisa (1648) i obnove šibenske utvrde (1658). Vodio je s osmanskom stranom pregovore o razmjeni zarobljenika (1659) i skršio vojnu pobunu na mletačkom ratnom brodu (1668). God. 1670. imenovan sopraintendantom u Drnišu. Dodijeljen mletačkom izaslaniku Battisti Naniju u svezi s mletačko-turskim razgraničenjem u Dalmaciji (1671); njegovom je zaslugom Mletačka Republika zadržala neke stečevine u Dalmaciji. Dopisivao se s I. Lučićem i prikupljao građu za njegovo djelo De Regno Dalmatiae et Croatiae libri sex. Nakon smrti brata Frane dorađuje i dopunjuje njegovo djelo Povijest Kandijskog rata u Dalmaciji. Potpisao predgovor djelu s posvetom mletačkom izaslaniku B. Naniju. Danijelovi su ratnički pothvati opjevani u djelu A. Kačića Miošića.

Citiranje:
Divnić, Danijel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15528>.