TRAŽI DALJE:
STRUKE:

deregulacija

deregulacija (de- + regulacija), napuštanje propisa i drugih mjera državne regulacije gospodarske aktivnosti i ostavljanje gospodarskim subjektima više slobode u inicijativi, organizaciji i načinu poslovanja. Deregulacija je došla kao reakcija na jaku državnu intervenciju i strogu regulaciju gospodarstva, potaknutu praktičnim potrebama prevladavanja kriznih i depresivnih stanja u gospodarstvu, kao i intervencionističkim doktrinama o potrebi državnog usmjeravanja i nadzora gospodarskih procesa. Od kraja 1970-ih došlo je do oživljavanja liberalnih doktrina i jakog pokreta za deregulacijom, koji je bio osobito povezan s imenom M. Thatcher i R. Reagana. Taj je pokret poprimio međunarodne razmjere uz podršku međunarodnih gospodarskih i financijskih institucija, posebno potaknut raspadom komunizma i uspostavom tržišnoga gospodarstva u zemljama u tranziciji. (→ liberalizam; intervencionizam; laisser faire)

Citiranje:
deregulacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14653>.