TRAŽI DALJE:
STRUKE:

denaturiranje

denaturiranje (franc. dénaturer, od de- + lat. natura: narav).

1. U prehrambenoj tehnologiji, dodavanje različitih kemijskih ili drugih primjesa nekim proizvodima, predviđenima za stočnu hranu ili tehnološke svrhe (alkohol, šećer, brašno, sol i dr.) kako bi se spriječila njihova upotreba za ljudsku prehranu ili piće. Tako se npr. alkoholu dodaju metanol, piridin, benzen ili kamfor, a kuhinjskoj soli petrolej ili željezni oksid. Na denaturirane proizvode primjenjuje se niža monopolna ili druga taksa, niža stopa poreza na promet itd.

2. U biokemiji, proces koji se ponajprije odnosi na nukleinske kiseline i bjelančevine, a označuje bitan gubitak njihove nativne konformacije zbog razaranja nekovalentnih veza koje stabiliziraju prostornu građu (→ bjelančevine). Obično je praćen potpunim gubitkom biološke aktivnosti. Denaturiranje nastaje djelovanjem topline, tenzida, povećanjem kiselosti ili lužnatosti otopine, može biti ireverzibilno ili reverzibilno, a u biokemijskom laboratoriju redovito se provodi kao dio analitičkih postupaka. Renaturiranjem se naziva povrat nativne konformacije i biološke funkcije.

Citiranje:
denaturiranje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14548>.