TRAŽI DALJE:
STRUKE:

curriculum

curriculum [kur:i'kulum] (lat.), tijek, slijed, kretanje nekoga ljudskoga životnog procesa, pa se prema tomu izvornom značenju i danas upotrebljava lat. sintagma curriculum vitae. Taj je pojam unesen u pedagogiju u sr. vijeku u određivanju slijeda učenja tzv. sedam slobodnih vještina, pa se u povijesti pedagogije pojam curriculuma vrlo dugo svodio samo na nastavni plan i program. Suvremeni pojam curriculuma, u pedagoškom kontekstu, znači strategiju reforme škole, a obuhvaća ove komponente i njihov slijed: a) analizu društv. situacije i utvrđivanje društv. potreba u odgoju i obrazovanju; b) programiranje odgoja i obrazovanja na temelju utvrđenih društv. potreba; c) planiranje i pripremanje odgoja i obrazovanja u primjerenom škol. sustavu (materijalnome i personalnome); d) realizaciju odgoja i obrazovanja prema planu; e) vrjednovanje sveukupnoga kurikularnoga ciklusa, tako da se u novi ciklus unesu izmjene, dopune i inovacije. Suvremeno je značenje curriculuma razgranato, pa se provodi njegovo razlikovanje s posebnim varijantama, npr. veliki i mali curriculum, makrocurriculum i mikrocurriculum, opći i specijalni, zatvoreni i otvoreni, idealni i izvedbeni, centralizirani i decentralizirani, širi i uži i dr.

Citiranje:
curriculum. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13000>.