Compton, Arthur Holly

ilustracija
COMPTON, Arthur Holly

Compton [kɔ'mptən], Arthur Holly, američki fizičar (Wooster, 10. IX. 1892Berkeley, 15. III. 1962). Doktorirao (1916) na Princetonskom sveučilištu. Bio je profesor na Sveučilištu u Chicagu (1923–45), rektor Washingtonova sveučilišta u St. Louisu (1945–53) i profesor (1953–61). Otkrio porast valne duljine rendgenskoga zračenja do kojega dolazi njegovim raspršivanjem na atomima kemijskih elemenata male atomske mase. Godine 1923., istodobno s Peterom Debyeom, ali neovisno, objasnio tu pojavu (→ comptonov efekt) srazovima fotona i elektrona, pri čemu se dio energije fotona prenosi na elektron. Compton je istraživao i specifični toplinski kapacitet čvrstih tijela: sudjelovao je i u radovima na izgradnji prve atomske bombe. Sa Charlesom Thomsonom Reesom Wilsonom dobio 1927. Nobelovu nagradu za fiziku.

Compton, Arthur Holly. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12330>.