Chanson de Roland

Chanson de Roland 8118s61533' də ʀɔl8118'] (Pjesan o Rolandu), najpoznatiji starofrancuski spjev iz ciklusa junačkih pjesama o Karlu Velikome (La Geste du roi Charlemagne), napisanoga između druge polovice XI. st. i 1130. Ima ukupno 4002 stiha (deseterci s asonancama). Autorstvo i točan nadnevak postanka nisu konačno utvrđeni. Priča o Rolandovoj pogibiji poslužila je kao potka za veliku epsku fresku, koju je mašta okitila mnoštvom izmišljenih zgoda. Pjesma je učinila Rolanda Karlovim nećakom i obdarila ga svim značajkama idealnoga srednjovjekovnoga viteza: vjeran vazal, uzor junaštva, beskrajno odan kralju i Crkvi. U klimi križarskih ratova, stihovi o hrabrom Rolandu poticali su na borbu protiv »nevjernika«. Najarhaičnija je i najljepša ona verzija epa koja se nalazi u knjižnici u Oxfordu (tzv. Oxfordski rukopis). Prvo tiskano izdanje priredio je (1837) Francisque Michel. Kritička izdanja s iscrpnim komentarom objavili su Joseph Bédier (1922) i Raoul Mortier (1939). Rolandov legendarni lik bio je posebno drag romantičarima: obrađen je u romansama i baladama mnogih autora (Uhland, Stober, Vigny, Hugo i dr.). A. Mermet skladao je prema epu i operu Roland à Roncevaux (1864).

Citiranje:
Chanson de Roland. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11450>.