STRUKE:

centralna dogma

centralna dogma, teorija engleskog molekularnog biologa F. H. C. Cricka, prema kojoj je genska informacija o strukturi bjelančevina zapisana genskom šifrom u strukturi deoksiribonukleinskih kiselina (DNK), pa se s njih prenosi na ribonukleinske kiseline (RNK), a zatim na bjelančevine, ali nikada s bjelančevina na nukleinske kiseline. Udvostručenje DNK naziva se replikacijom (a), sinteza kopije u obliku RNK transkripcijom (b), a biosinteza bjelančevina odvija se na ribosomima u procesu translacije (c) na temelju genetičke šifre. Centralna dogma doslovce vrijedi u svijetu organizama, dok u svijetu virusa postoje varijacije (replikacija RNK i obrnuta ili reverzna transkripcija).

Citiranje:
centralna dogma. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11224>.