Cardano, Geronimo

Cardano [karda:'no], Geronimo (također Gerolamo i Girolamo, latinizirano ime Hieronymus Cardanus), talijanski matematičar, astronom, liječnik i filozof (Pavia, 24. IX. 1501Rim, 21. IX. 1576). Glavno mu je matematičko djelo Knjiga o velikom umijeću ili o pravilima algebre (Artis magnae sive de regulis algebrae liber unus, 1545), u kojem je objavio formule za izračunavanje korijena kubne jednadžbe (Cardanova formula). Njegovi su radovi utjecali na daljnji razvoj algebre; bio je među prvim matematičarima koji su računali s kompleksnim brojevima. Izumitelj je kardanskog ovjesa i kardanskoga zgloba.

Citiranje:
Cardano, Geronimo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10762>.