TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Buje

ilustracija
BUJE, župna crkva sv. Servola, XVI. st.

Buje (talijanski Buie), grad 13 km istočno od Umaga, zapadna Istra; 2624 st. (2011). Leži na 222 m apsolutne visine, na brežuljku i na njegovim padinama, na raskrižju cesta Pula–Kopar (Slovenija) i Umag–Buzet. Stari dio grada očuvao je srednjovjekovnu urbanu strukturu. Na glavnome trgu nalazi se palača, sagrađena u stilu venecijanske cvjetne gotike, s oslikanim pročeljem iz XV. st., i župna crkva sv. Servola iz XVI. st. Uz crkvu je zvonik s uzidanim grbovima. Crkva sv. Marije s kraja XV. st. smještena je izvan zidina; čuva vrsne umjetnine (gotička Majka Božja) iz XV. st. Muzej s etnografskom zbirkom. Industrija ukrasnoga kamena, betonskih proizvoda i električnih uređaja; vinski podrum iz 1905. U okolici (Bujština) vinogradarstvo i voćarstvo. – Nastaje na mjestu prapovijesne gradine, isprva kao kasnoantičko, a zatim srednjovjekovno utvrđeno naselje. Kao posjed akvilejskih patrijarha (od X. st.), utvrda Buje imala je veliku ulogu u njihovim borbama protiv Mlečana, koji su je uspjeli zauzeti tek 1412. U XV. i XVI. st. Venecija u Buje naseljava stanovništvo s hrvatskog područja pod osmanskom vlašću. Teške demografske gubitke doživljava za kuge 1556. Potkraj XVII. i na početku XVIII. st. postaje kulturno i crkveno središte i mjesto održavanja crkvenih saborâ.

Citiranje:
Buje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 11. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10053>.