Upit zakonodavstvo, pronađeno natuknica: 105

Mosca, Gaetano

Mosca [mo'ska], Gaetano, talijanski pravnik i politički teoretičar (Palermo, 1. IV. 1858 – Rim, 8. XI. 1941). ...

Nepal

Nepal (Nepal Adhirajya), država u Aziji, između Kine (Tibet; duljina granice 1236 km) i Indije (1690 km); ...

Nürnberški zakoni

Nürnberški zakoni [ny'rn~], mjere koje je na prijedlog A. Hitlera donijela konvencija Nacionalsocijalističke ...

off-shore

off-shore [ɔ'fšɔ:] (engl.: na pučini, udaljen od obale), u ekonomiji, poslovi koji su sklopljeni izvan ...

Palau

Palau (engleski Palau, palauanski Belau; Republika Palau/Republic of Palau, Beluu er a Belau), država ...

pandektno pravo

pandektno pravo (njemački Pandektenrecht, prema kasnolatinskom Pandectae: Pandekte, od grčkog πανδέϰτης: ...

Papinska Država

Papinska Država, crkv. država kojom je papa vladao kao suveren, jedna od najvećih pov. država na Apeninskome ...

populacija

populacija (kasnolat. populatio, prema klas. lat. populus: narod, stanovništvo). 1. Skup svih ljudi ...

Portugal

Portugal (República Portuguesa), država u jugozapadnom dijelu Pirenejskoga poluotoka; 89 102 km2, s ...

posjed

posjed, faktična (de facto) vlast na stvari. Suvremena pravna teorija, a tako i hrvatsko stvarnopravno ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >